fbpx
PRIVACY VERKLARING REFLOREZ

 

 

Dit is de privacyverklaring van V.O.F. Reflorez, gevestigd aan de Jozefisraëlsplein 1, 9718 EN, in Groningen en ingeschreven bij de KvK met nummer 78281040.

 

Bedankt voor het kiezen voor Reflorez. Het is voor ons noodzakelijk om een aantal persoonsgegevens van u te verzamelen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij nemen uw privacy serieus en vinden deze erg belangrijk. In dit document leggen wij u uit hoe wij zo zorgvuldig en transparant mogelijk met uw gegevens om gaan.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Reflorez. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Reflorez is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Reflorez is er zich van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo is onze werkwijze voor u duidelijk.

 

Reflorez respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

 

Het gebruik van verzamelde gegevens:

 

 

BESTELLINGEN IN DE WEBSHOP

 

Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop verzamelen wij een aantal gegevens van u. Deze gegevens verstrekt u zelf aan ons in een webformulier. Deze gegevens nemen wij op in ons klantenbestand en gebruiken wij om uw bestelling te kunnen uitvoeren en u te informeren over de voortgang van deze bestelling. Wij zullen deze gegevens niet zonder toestemming gebruiken om u (onze nieuwsbrief met) aanbiedingen te sturen. Het is mogelijk om onze webshop te bekijken zonder deze gegevens te verstrekken. Indien u echter een bestelling plaatst dan hebben wij deze gegevens wel van u nodig. 

GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  

 

De gegevens die wij mogelijk verwerken zijn onder andere uw voornaam, achternaam, postcode, woonplaats, straatnaam, huisnummer, e-mailadres en telefoonnummer. Indien u ervoor kiest zich te registreren dan verwerken wij ook een gebruikersnaam en wachtwoord. Het is echter mogelijk een bestelling in de webshop te plaatsen zonder u te registreren.

 

1.     Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

2.     Nieuwsbrief via email

Wij bieden een e-mailnieuwsbrief aan. In deze nieuwsbrief houden wij u periodiek op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste aanbiedingen. U krijgt deze nieuwsbrief enkel toegezonden indien u zich hiervoor heeft aangemeld en ons uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verzenden van deze nieuwsbrief.

 

3.     Statistische gegevens

Om de werking en de gebruikservaring van onze website te verbeteren verzamelen wij middels Google Analytics statistische gegevens omtrent het gebruik van onze website. Wij houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s u bezoekt, hoe vaak u dat doet, en op welke momenten u dat doet. We slaan deze gegevens op en analyseren deze periodiek. Door middel van het analyseren van deze gegevens brengen wij in kaart op welke manier onze website gebruikt wordt, zodat wij de gebruikerservaring hiervan kunnen verbeteren. Hierin kijken wij niet naar het gedrag van individuele gebruikers, maar naar trends van groepen gebruikers over langere periodes. Het is in ons belang dat wij na kunnen gaan op welke manier onze website gebruikt wordt en hoe wij deze gebruikservaring kunnen verbeteren.

 

4.     Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

5.     Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


6.     Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Medewerkers van Reflorez zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Het delen van uw gegevens zullen wij enkel doen wanneer Reflorez dit noodzakelijk acht. Bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst met u, of op grond van een wettelijke plicht. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is.

 

Wij delen mogelijk uw persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers voor de volgende doeleinden:

 

  • De door ons ingeschakelde pakketvervoerder(s), zodat wij uw bestelling af kunnen leveren;
  • De leverancier(s) van ons orderverwerkingssysteem en de koppeling tussen onze webshop en het orderverwerkingssysteem, zodat wij uw order correct kunnen verwerken, kunnen uitleveren en u op de hoogte kunnen houden van de voortgang hiervan.
  • Onze technische partner(s) waaronder onze website en app ontwikkelaar(s) en onze hosting provider, om onze website en app te ontwikkelen en te onderhouden
  • Onze grafische partner(s) die in het kader van het grafisch design van onze website en app hiertoe toegang hebben.  

 

 

UW RECHTEN

 

U heeft te allen tijde het recht ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

In de gevallen dat wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, heeft u ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet overigens geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór het intrekken van de toestemming.

U heeft te allen tijde het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).